Shiatsu


Shiatsu maakt deel uit van de Oosterse geneeskunde en is een holistische theorie die van de Traditionele Chinese Geneeskunde (T.C.G.) afstamt. Holistisch wil zeggen, dat naar de persoon als geheel (lichaam, geest en ziel) wordt gekeken en dat je zo probeert te ontdekken waar de disbalans en de oorzaken liggen. Je behandeld niet alleen de klacht, maar een groter gedeelte van het lichaam.

 

Shiatsu betekent letterlijk vingerdruk (Shi=vinger en atsu=druk). Bij shiatsu oefen je druk uit met je duimen, vingers en handen, om zo de natuurlijke, inwendige lichaamsenergie te herstellen, preventief ziekte te bestrijden en gezondheid te bewerkstelligen. Door op bepaalde plaatsen de juiste druk uit te oefenen, stimuleer je als shiatsu therapeut, het weefsel te laten ontspannen. Wanneer deze erg gespannen is kan dit bij aanraking pijnlijk zijn.
Bij Shiatsu probeer je de stofwisselingsbalans (homeostase), weer in balans te brengen. Bij shiatsu behandel je dus niet alleen de klacht maar probeer je de balans te herstellen, zodat pijn klachten verdwijnen en/of bij chronische zieken de klachten beter te dragen zijn.

 

Een Shiatsu behandeling heeft met name een gunstige invloed op:

  • De ademhaling -het hart en de bloedvaten
  • De spijsvertering -het lymfatisch systeem
  • Het bewegingsapparaat -het zenuwstelsel
  • Het geestelijk functioneren -het endocrien systeem

Doordat ik manuele druk uitoefen op de meridianen en de bijbehorende tsubo’s (drukpunten), worden de blokkades in de energiebalans in het lichaam opgeheven, zodat de mens zich geestelijk als lichamelijk snel beter zal voelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zelfhelende vermogen van het lichaam. Binnen de Shiatsu zijn er verschillende massage stijlen. De meest bekende stijlen zijn Namikoshi en Zen stijl.

 

Namikoshi

De Namikoshi stijl is gebaseerd op de Westerse filosofieën op kennis van stelsels van botten, spieren, zenuwen en het endocrien systeem (hormonaal). Dit is een massage die een gestructureerde behandelmethode heeft en een vaste volgorde, waarbij je op de tsubo’s op de meridianen drukt.

 

Zen

De Zen stijl is gebaseerd op de oosterse filosofie, met de 5 elementen leer en het meridiaanstelsel. De Zen stijl kenmerkt zich door de beweeglijkheid en creativiteit in de behandelmethode. Ook wordt hier gebruik gemaakt van bepaalde oefeningen, de zogenaamde Makko Ho-oefeningen die de KI=energiestroom stimuleren.
De grondlegger van de Zen stijl is Shizuto Masunaga. Zelf behandel ik volgens de Namikoshi stijl, omdat deze beter aansluit bij de behandeling als massagetherapeut, welke volgens de Westerse filosofie werkt.

 

Westerse Filosofie (Algemeen)

 

Hoe werkt Massage en Shiatsu als men uitgaat van de Westerse Filosofie. Shiatsu wordt gezien als massage, die zijn uitwerking heeft op het spierweefsel en stimulerend werkt op de spijsverteringsorganen. Tevens worden de huid en de longen voorzien van een vergrote zuurstof toevoer. Het zorgt voor een natuurlijke gespannenheid van de spieren (in de massage noemt men dit tonus) en zorgt ervoor dat het zenuwstelsel wordt geactiveerd. De zenuwen zorgen op hun beurt ervoor dat de spieren vanuit de hersenen en het ruggenmerg worden gestimuleerd. Wat gebeurd er fysiologisch gezien in het lichaam wanneer Shiatsu wordt gegeven: Tijdens de behandeling wordt het weefsel onder de huid geprikkeld waardoor histamine wordt aangemaakt. Histamine is een hormoon die zorgt dat de capillaire, (dit zijn kleine bloed- en lymfevaten) zich verwijden. Door deze verwijding ontstaat er een betere doorstroming van het bloed- en lymfevocht, waardoor ook de afvalstoffen een betere kans krijgen te worden afgevoerd.

 

Ook wordt de afgifte van endorfine gestimuleerd. Dit zijn natuurlijke pijnstillers. Door druk uit te oefenen op de uittredende ruggenmergzenuwen, deze bevinden zich bilateraal (beide zijden) langs de rugwervels, behandel je het hele lichaam. Aan iedere zenuwuittreding zit reflectorisch een orgaan, spier, zenuw, bot en huidzone. Deze hele structuur wordt metameer genoemd. Wanneer een van deze vijf onderdelen in de metameer niet goed functioneert ontstaat er een disbalans en zullen er naar enige tijd klachten ontstaan. Door Shiatsu toe te passen probeer je de disbalans in het lichaam te herstellen en wordt er naar een nieuw evenwicht gezocht. Dit wordt homeostase genoemd.

 


De druk die je uitvoert op een tsubo (drukpunt), verhinderd dat tijdelijk het doorgeven van seintjes naar het centrale zenuwstelsel wordt onderbroken. Het zenuwstelsel geeft hierdoor b.v. op dat moment geen opdracht meer om een spier samen te laten trekken, waardoor de spier zich kan ontspannen. Bij Shiatsu probeer je voornamelijk de parasympathische functie van het autonoom zenuwstelsel te bewerkstelligen. Dit houd in dat je rust, herstel en opbouw gaat realiseren, zodat lichaam en geest weer beter als een geheel gaan werken. Bij Shiatsu kun je ook de sympathische functies van het autonoom zenuwstelsel beïnvloeden. Deze zorgen ervoor dat de lichaamsfunctie word gestimuleerd tot activiteit. Waardoor het lichaam instaat wordt gesteld tot werken, vechten of vluchten.